Vårpotentil

Vårpotentil
Spring cinquefoil
Den er ret sjælden i Danmark – begrænset til nogle få lokaliteter. Det er også i Frankrig i maj jeg har set den.