Merian

Merian

Sweet marjoram

Isle of Wight

Her med en busk randøje (gatekeeper).

Den er vild – men kan bruges i køkkenet ligesom den dyrkede version. Den er tæt beslægtet med oregano – se denne – men bladene er noget større.

Merian (Sweet marjoram) juli 2009 Isle of Wight