Horsetidsel

Horsetidsel

Spear thistle

Skotlands nationalblomst.

Horsetidsel (Spear thistle) august 2020 Aarhus
Horsetidsel (Spear thistle) Skotlands nationalblomst juli 2008 Skotland
Horsetidsel (Spear thistle) juli 2020 Bølling Sø