Bredbladet dunhammer

Bredbladet dunhammer sept 21 Aarhus

Bredbladet dunhammer
Great reedmace, Common bulrush

Den findes i forbindelse med vandet – i vandkanten af søer, damme eller bare store vandpytter. Den bredbladede version er mærkbart større end den smalbladede version – og på engelsk hedder de bare lesser og greater.

Bredbladet dunhammer nov 20 Lillesø