Ager stedmorblomst

Ager stedmorblomst sept 23 Katbjerg Odde

Ager stedmorblomst
Field pansy

Den er ret lille, ret uanselig, men også umiskendelig. En viol med kun lidt gul farve til at lede insekter ind til pollen og nektar. Den bliver nemt overskygget af højt græs.

Stedmorblomst maj 24 Tørskin med Storkenæb